Bồn inox Sơn Hà Ngang

Trang chủ » Sản phẩm » Bồn nước Sơn Hà » Bồn inox Sơn Hà » Bồn inox Sơn Hà Ngang

Bồn inox Sơn Hà Ngang

Bồn nước inox sơn hà 500l ngang

Mã Số : SH-N500 (F720)

Giá bán : 1,948,800 đ


Bồn nước inox sơn hà 700l ngang

Mã Số : SH-N700 (F720)

Giá bán : 2,230,400 đ


Bồn nước inox sơn hà 1000l ngang

Mã Số : SH-N1000 (F960)

Giá bán : 2,736,000 đ


Bồn nước inox sơn hà 1200l ngang

Mã Số : SH-N1200 (F980)

Giá bán : 3,139,500 đ


Bồn nước inox sơn hà 1350l ngang

Mã Số : SH-N1350 (F1050)

Giá bán : 3,525,000 đ


Bồn nước inox sơn hà 1500l ngang

Mã Số : SH-N1500 (F960)

Giá bán : 4,081,000 đ


Bồn nước inox sơn hà 1500l ngang

Mã Số : SH-N1500(F1140)

Giá bán : 4,100,000 đ


Bồn nước inox sơn hà 1200l ngang

Mã Số : SH-N2000(F1140)

Giá bán : 5,436,200 đ


Bồn nước inox sơn hà 2000l ngang

Mã Số : SH-N2000 (F1380)

Giá bán : 5,580,900 đ


Bồn nước inox sơn hà 2500l ngang

Mã Số : SH-N2500(F1140)

Giá bán : 6,596,800 đ


Bồn nước inox sơn hà 2500l ngang

Mã Số : SH-N2500 (F1380)

Giá bán : 6,879,600 đ


Bồn nước inox sơn hà 3000l ngang

Mã Số : SH-N3000 (F 1140)

Giá bán : 7,676,900 đ


Bồn nước inox sơn hà 3000l ngang

Mã Số : SH-N3000-F1380

Giá bán : 7,823,200 đ


Bồn nước sơn hà 3500l ngang

Mã Số : SH N3500 F1140

Giá bán : 9,350,000 đ


Bồn nước inox sơn hà 4000l ngang

Mã Số : SH-N4000-F1420

Giá bán : 10,117,800 đ


Bồn nước inox sơn hà 5000l ngang

Mã Số : SH-N5000-F1420

Giá bán : 12,385,450 đ


Giá bán : 14,420,000 đ


 

Được chứng nhận


Tắt Khuyến mại hè [X]