Bồn nước inox Tân Á Đứng-Chân đế inox bền chắc

Trang chủ » Sản phẩm » Bồn nước Tân Á » Bồn nước inox Tân Á » Bồn nước inox Tân Á Đứng

Bồn nước inox Tân Á Đứng
Bồn nước inox Tân Á Đứng

Bồn nước inox tân á 310l đứng

Mã Số : TANA-D310-F760

Giá bán : 1,860,000 đ


Bồn nước inox tân á 500l đứng

Mã Số : TANA-D500-F760

Giá bán : 1,950,000 đ


Bồn nước inox tân á 700l đứng

Mã Số : TANA-D700-F760

Giá bán : 2,150,000 đ


Bồn nước inox tân á 1000l đứng

Mã Số : TANA-D1000-F940

Giá bán : 2,750,000 đ


Bồn nước inox tân á 1200l đứng

Mã Số : TANA-D1200-F980

Giá bán : 3,050,000 đ


Bồn nước inox tân á 1300l đứng

Mã Số : TANA-D1300-F1030

Giá bán : 3,441,000 đ


Bồn nước inox tân á 1500l đứng

Mã Số : TANA-D1500- F1180

Giá bán : 4,205,000 đ


Bồn nước inox tân á 1500l đứng

Mã Số : TANA-D1500-F980

Giá bán : 4,355,000 đ


Giá bán : 5,400,000 đ


Giá bán : 5,720,000 đ


Bồn nước inox tân á 2500l đứng

Mã Số : TANA-D2500-F1180

Giá bán : 6,850,000 đ


Bồn nước inox tân á 2500l đứng

Mã Số : TANA-D2500-F1360

Giá bán : 7,075,000 đ


Bồn nước inox tân á 3000l đứng

Mã Số : TANA-D3000-F1180

Giá bán : 7,610,000 đ


Bồn nước inox tân á 3000l đứng

Mã Số : TANA-D3000-F1360

Giá bán : 8,050,000 đ


Bồn nước inox tân á 3500l đứng

Mã Số : TANA-D3500-F1360

Giá bán : 8,895,000 đ


Bồn nước inox tân á 4000l đứng

Mã Số : TANA-D4000-F1360

Giá bán : 9,880,000 đ


Bồn nước inox tân á 4500l đứng

Mã Số : TANA-D4500-F1360

Giá bán : 11,065,000 đ


Bồn nước inox tân á 5000l đứng

Mã Số : TANA-D5000-F1420

Giá bán : 12,510,000 đ


Bồn nước inox tân á 6000l đứng

Mã Số : TANA-D6000-F1420

Giá bán : 14,880,000 đ


 

Được chứng nhận


Tắt Khuyến mại hè [X]